Ανθρώπινο Δυναμικό
Logotech ΑΕ
Εξωτερικός σύμβουλος

cartalos@logotech.gr
 

Είναι ελληνική εταιρεία συμβούλων, που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1992 και στη Σόφια της Βουλγαρίας το 2006.Οι δραστηριότητες της LOGOTECH διαρθρώνονται γύρω από τους παρακάτω κύριους τομείς:

  • Καινοτομία, Τεχνολογία & Πολιτική Επιστήμη
  • Περιφερειακή Ανάπτυξη
  • Διαρθρωτικά Ταμεία
  • Eco–Innovation
  • Αξιολόγηση
  • Επικοινωνία και ενημέρωση του κοινού
  • ΜΜΕ και Οργανισμοί
  • Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Η εταιρεία έχει ολοκληρώσει με επιτυχία περισσότερα από 500 έργα για οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διάφορες εθνικές και περιφερειακές ευρωπαϊκές οργανώσεις, καθώς και για τον Ιδιωτικό Τομέα. Η LOGOTECH επεκτείνεται συνεχώς , στην Ελλάδα και στο εξωτερικό , επενδύοντας σε μεγάλο βαθμό στο ανθρώπινο δυναμικό, συστήματα και νέες μεθοδολογίες, έτσι ώστε να είναι πάντα σε θέση να παρέχει state-of-the-art υπηρεσίες στους πελάτες της. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας αποτελείται από καταρτισμένους επαγγελματίες στο εσωτερικό και ένα εκτεταμένο δίκτυο υψηλού προφίλ συνεργατών.

 

Υπεύθυνος για το Έργο μας : Οδυσσέας Cartalos (cartalos@logotech.gr)