Ανθρώπινο Δυναμικό
Γεώργιος Ζερβάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
zervakis@aua.gr
 

Ολοκλήρωσε τις πανεπιστημιακές του σπουδές στο ΓΠΑ (1988) και στη συνέχεια έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα (1988-1992) από το ίδιο Ίδρυμα(Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας) και στο Πανεπιστήμιο του Bordeaux - INRA (Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής), με μεταπτυχιακές υποτροφίες από το ΙΚΥ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αργότερα , ήταν μετά-διδακτορικός υπότροφος του RoyalSociety στο Πανεπιστήμιο του Manchester (UK), Σχολή Βιολογικών Επιστημών (1994), και στη συνέχεια επιστημονικός συνεργάτης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1995) . Από το 1996-2009 εργάστηκε ως ερευνητής στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας στην Ελλάδα, και διετέλεσε διευθυντής του Ινστιτούτου για διάστημα εννέα ετών (1997-2006). Τον Μάρτιο του 2008, εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής στο εργαστήριο «Γεωργικής Μικροβιολογίας –Mycology» στο ΓΠΑ, όπου εργάζεται από τον Οκτώβριο του 2009.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Οικολογία, συστηματική, φυλογένεση και ειδογένεση μανιταριών, μυκήτων, βιοποικιλότητας, διατήρηση των μακρομυκήτων, βιοτεχνολογία μικροοργανισμών: μανιτάρι εκτροφής και καλλιέργειας, βιομετατροπή / βιοαποικοδόμηση των αγρο-βιομηχανικών αποβλήτων και άλλων περιβαλλοντικών ρύπων, βιοαποικοδόμησηλιγνοκυτταρινούχων καταλοίπων με τη χρήση επιλεγμένων μικροοργανισμών ( π.χ. λευκό-rotfungi) , τεχνολογίες κομποστοποίησηςκαι την επίδραση του κομπόστ στην ανάπτυξη των φυτών και την κατασταλτικότητα του εδάφους - παθογόνων παραγόντων κλπ.

Είναι αξιολογητής των έργων που χρηματοδοτούνται σε Εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και έχει συμμετάσχει (ως συντονιστής ή ανώτερος ερευνητής) σε πάνω από 30 χρηματοδοτούμενα ανταγωνιστικά (εθνικά ή διεθνή) ερευνητικά έργα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών.

Είναιιδιοκτήτης και συν-ιδιοκτήτης δύο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σχετικά με την βιολογική καλλιέργεια βρώσιμων μανιταριών και την βιολογική καταπολέμηση των παθογόνων των φυτών, αντιστοίχως.

Έχει περισσότερες από 30 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει συνολικά δημοσιεύσει περισσότερες από 120 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά,πρακτικά διεθνών συνεδρίων και κεφάλαια σε βιβλία.