Ανθρώπινο Δυναμικό
Χρήστος Μπαλάσκας
Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών
chbalaskas@aua.gr
 

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής του ΓΠΑ. Στη συνέχεια , παρακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Ανατομίας και Αναπτυξιακής Βιολογίας του University College του Λονδίνου και απέκτησε τους τίτλους M.Sc. Νευρολογικών Επιστημών και Ph.D. στο Neuroscience, επί της ανάπτυξης των κυττάρων του εντερικού νευρικού συστήματος σε έμβρυα όρνιθας χρησιμοποιώντας τις μεθόδους της μικροσκοπίας, ιστοχημείας, ανοσοϊστοχημείας και οργανοτυπικές καλλιέργειες . Στη συνέχεια , υπηρέτησε ως Λέκτορας (Π.Δ. 407/80) στο Εργαστήριο Ιστολογίας – Εμβρυολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, και στη συνέχεια ως λέκτορας και τώρα ως Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων στο ΓΠΑ. Είναι μέλος της Παγκόσμιας Ένωσης της Κτηνιατρικής Ανατομίας και Ιστολογίας. Διδάσκει Εμβρυολογία, Ανατομία και Φυσιολογία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.