Ανθρώπινο Δυναμικό
Νικόλαος Συγριμής
Καθηγητής
Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
ns@aua.gr
 

Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές του σπουδές στο ΓΠΑ (1972) , και στη συνέχεια έλαβε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα (1977-1979) και το διδακτορικό του δίπλωμα (1979-1982) στο Cornell University των ΗΠΑ με υποτροφίες από το ΙΚΥ. Μετά τις σπουδές του, είναι καθηγητής Γεωργικής Μηχανικής στο ΓΠΑ.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: περιβαλλοντική διαχείριση, μεταβολή του κλίματος, ενεργειακά συστήματα, Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Διαχείριση Δικτύων νερού, στέγαση φυτών και ζώων, Υδροπονία, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγή, ιχνηλασιμότητα τροφίμων, GIS και Γεωργία Ακριβείας, Ρομποτική των γεωργικών διεργασιών, προηγμένες εφαρμογές αυτοματισμού, μηχανοποίηση και η αυτοματοποίηση στον τομέα της Γεωργίας, συστήματα SCADA.

Βασικοί τομείς: Επιχειρησιακή Έρευνα, σχεδιασμός κώδικα, ανάλυση και σχεδιασμός βέλτιστων συστημάτων ελέγχου, όργανα και επεξεργασία σήματος, έλεγχος της διαδικασίας, μοντελοποίηση βιολογικών συστημάτων, βιο - ηλεκτρονική και βιοαισθητήρες, νευρωνικά δίκτυα, ασαφή συστήματα.