Ανθρώπινο Δυναμικό
Κυριάκος Δρίβας
Μεταδιδακτορικός ερευνητής

dribask@gmail.com
 

Είναι κάτοχος πτυχίου B.Sc. στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο (2004) , M.Sc. στην Αγροτική Οικονομία από το Πανεπιστήμιο της Νεμπράσκα στο Λίνκολν των ΗΠΑ (2006) και Διδακτορικού στη οικονομία της γεωργίας και των φυσικών πόρων από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊτων ΗΠΑ (2011). Έχει 6 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και 12 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ : Οικονομικά της Καινοτομίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, Βιομηχανική Οργάνωση.