Ανθρώπινο Δυναμικό
Σταματία Βουλγαράκη
Στέλεχος του Έργου

stavou@aua.gr
 

Η Σταματία Βουλγαράκη είναι Γεωπόνος απόφοιτος του ΓΠΑ (2007) με μεταπτυχιακές σπουδές στα ενεργειακά συστήματα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ίδιο πανεπιστήμιο (2010). Έχει 6-ετή εμπειρία σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά έργα και έχει εργαστεί σαν ερευνήτρια στο UniversityofGeorgia των ΗΠΑ στο αντικείμενο της μοντελοποίησης ανάπτυξης ενεργειακών φυτών. Έχει 2 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 6 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Αξιοποίηση βιομάζας για ενεργειακούς σκοπούς