Ανθρώπινο Δυναμικό
Αθανάσιος Μπαλαφούτης
Μεταδιδακτορικός ερευνητής

abalafoutis@aua.gr
 

Είναι Γεωπόνος απόφοιτος του ΓΠΑ (2003) με μεταπτυχιακές σπουδές στην γεωργική και περιβαλλοντική μηχανική από το CranfieldUniversityτου Ηνωμένου Βασιλείου (2004). Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το ΓΠΑ (2012) στη χρήση φυτικών ελαίων ως καυσίμων σε κινητήρες ανάφλεξης συμπίεσης. Έχει 9-ετή ερευνητική εμπειρία σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά έργα που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχει 3 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, 12 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και 4 εθνικές ανακοινώσεις σε συνέδρια.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ : Αξιοποίηση βιομάζας για ενεργειακούς σκοπούς , Γεωργία Ακριβείας