Ανθρώπινο Δυναμικό
Αφροδίτη Αναγνώστη
Στέλεχος συντονισμού και διαχείρισης του έργου

a.anagnosti@aua.gr
 

Κατέχει δίπλωμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης από το ΓΠΑ (2010) και MBA με εξειδίκευση στα τρόφιμα και τη Γεωργία από το ίδιο ίδρυμα. Εργάζεται από το 2011 στη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΓΠΑ για τους προπτυχιακούς φοιτητές και σήμερα είναι μέρος της ομάδας εργασίας του έργου αυτού.