Ανθρώπινο Δυναμικό
Ιωάννης Καραμπάσης
Εξωτερικός Σύμβουλος

i.karampasis@gmail.com
 

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Τμήμα Χημείας) και το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (D.Phil., Φυσικές Επιστήμες και Χημεία). Ξεκίνησε την καριέρα του ως στέλεχος για τη δημιουργία και την εδραίωση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) το οποίο ξεχωρίζει για τη συμβολή του «Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών διατριβών» και για το κοινοτικό πρόγραμμα HellenicRelayAntenna(HERA), η οποία οδήγησε στο άνοιγμα των δύο κέντρων Καινοτομίας στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, συνέχισε ως Γενικός Διευθυντής για την εφαρμογή ενός επιχειρηματικού σχεδίου για τη δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία του πρώτου Επιστημονικού Πάρκου Πατρών, για την προώθηση και την αξιοποίηση των τεχνολογιών και της καινοτομίας των επιχειρήσεων και τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Στη συνέχεια, εργάστηκε ως Διευθυντής Διαχείρισης στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.. Επέστρεψε στην αειφόρο ανάπτυξη μέσω της καινοτομίας, ως Σύμβουλος. Ανέπτυξε τη Ζώνη Καινοτομίας Ανατολικής Θεσσαλονίκης και λειτούργησε ως σύμβουλος για την καινοτόμο ένταση σε νέες επιχειρήσεις (start- up) . Από το 2006, εργάζεται στα ζητήματα της δημιουργίας δικαιωμάτων άνθρακα (ευέλικτοι μηχανισμοί του Κυότο, εθελοντικά προγράμματα), τη διαχείριση των αερίων του θερμοκηπίου, τη στήριξη εταιριών για προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή, την επιχειρηματικότητα αειφόρου ανάπτυξης και την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Το 2009, συν-ίδρυσε της GreenEvolution Α.Ε., που προσφέρει εξειδικευμένεςτεχνο-οικονομικές υπηρεσίες. Η εταιρεία ασχολείται με την επιχειρηματική υποστήριξη «πράσινων»επενδύσεων, τη βιώσιμη ανάπτυξη, το αποτύπωμα άνθρακα, την ενσωμάτωση της τεχνολογικής και οργανωτικής καινοτομία στην αγορά και την απόκτηση «πράσινης» επωνυμίας. Επί του παρόντος ασχολείται με την ανάπτυξη ενός πλαισίου με πρακτικές οδηγίες, κριτήρια και δείκτες, το οποίο επιτρέπει σε μια εταιρεία να εφαρμόσει αποτελεσματικά μια κερδοφόρα πορεία προς τον αειφόρο τουρισμό.